Promocija knjige poezije i cd-a "Midnight Blues". Riccardo Staraj i Midnight blues band. Ovo je snimak u Kulturnom domu Bertoki kod Kopra u Sloveniji.

rikpoems.com

Share Post