Manjinski mozaik: Pjesnik iz Drage

Nekategorizirano - Riccardo Staraj

Pogledajte reportažu sa HRT-a - 21.09.2013. g.

Za pregled, u izborniku odaberite - Pjesnik iz Drage. 

 

rikpoems.com

Share Post